RSS Feed

CÁM ƠN NGƯỜI ĐÃ RỜI XA TÔI

Cam on nguoi da roi xa toi

Một ngày nào đó, bạn sẽ mỉm cười nhìn lại những khổ đau đã từng đi qua cuộc đời.

Và bạn sẽ cảm ơn một người nào đó đã rời xa,

Người ấy không xứng với tình yêu của bạn, sự tốt đẹp của bạn, nỗi khổ tâm của bạn.

Người ấy, nói cho cùng cũng không phải là người mà số mệnh sắp đặt cho bạn.

May mắn là người ấy không phải…

Tập tản văn của Trương Tiểu Nhàn, xuất bản năm 2013.

Dịch: Y.A.O

%d bloggers like this: